Objava postupka nabave za radove na rekonstrukciji postojeće građevine za potrebe društvenog centra Future Hub Križevci

Objava postupka nabave za radove na rekonstrukciji postojeće građevine za potrebe društvenog centra Future Hub Križevci

Objava postupka nabave za radove na rekonstrukciji postojeće građevine za potrebe društvenog centra Future Hub Križevci

Udruga P.O.I.N.T. iz Križevaca u sklopu projekta „Future Hub Križevci“, 14. lipnja 2021. godine pokreće pregovarački postupak nabave za radove rekonstrukcije postojeće građevine za potrebe društvenog centra Future Hub Križevci. Projekt Future Hub Križevci udruga P.O.I.N.T. provodi s partnerima Pučkim otvorenim učilištem Križevci, Križevačkom astronomskom udrugom Perzeidi i Gradom Križevcima, a isti sufinanciraju Europska unija kroz Europski socijalni fond i Republika Hrvatska preko Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u odnosu 85% naspram 15%, a u ukupnom iznosu od 1.779.092,12 kuna bespovratnih sredstava. Projekt se provodi od 2. studenog 2020. do 2. studenog 2022.

Detalji nabave pod evidencijskim brojem 01/2021 mogu se pročitati ovdje.