Održana godišnja izvještajna skupština – ove godine puna dva desetljeća djelovanja

Održana godišnja izvještajna skupština  – ove godine puna dva desetljeća djelovanja

Održana godišnja izvještajna skupština – ove godine puna dva desetljeća djelovanja

U petak, 29. prosinca 2023. godine u Kozmološkom centru u Križevcima je održana redovna godišnja izvještajna skupština križevačke Udruge P.O.I.N.T. Bila je to prilika za rekapitulaciju najaktivnije i do sada financijski najzahtjevnije godine za Udrugu koja je s partnerima provela dva velika EU projekta čiji je jedan od najvidljivijih rezultata izgrađena križevačka Zvjezdarnica, u kojoj se nalaze tri trajna postava za popularizaciju prirodnih i tehničkih znanosti i koju je na dan svečanog otvorenja obišlo više od petsto posjetitelja.

Redovni članovi skupštine prihvatili su izvješća o radu i aktivnostima te financijama za proteklu godinu, kao i plan rada i aktivnosti te financijski plan za 2024. godinu. S obzirom da je istekla valjanost Strateškog plana razvoja Udruge P.O.I.N.T. 2019.-2023., Skupština je donijela odluku o izradi novog Strateškog plana razvoja Udruge za razdoblje 2024.-2028. Skupština je također informirana o institucionalnoj podršci Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za 2024. godinu, dobivenoj na natječaju, koja će omogućiti daljnje zapošljavanje i razvoj djelovanja Udruge.

Najznačajniji od projekata čija je provedba završena krajem kolovoza 2023. godine je dvogodišnji EU projekt „SPARK – Sinergija prirodoslovaca, astronoma, računaraca Križevaca”, u sklopu kojeg je organizirano i održano ukupno 18 obrazovnih programa s 238 predavanja i radionica za različite dobne skupine. Provedeno je 30 događaja popularizacije znanosti u školama i javnim prostorima te 20 STEAM večeri u barovima. Članovi uključenih organizacija prošli su 40 internih radionica stručnog usavršavanja te su bili na 10 studijskih putovanja u Hrvatskoj i inozemstvu. Tiskane su dvije vrijedne publikacije.

U 2024. godini Udruga planira nastaviti s realizacijom festivala – jubilarnim izdanjem 20. Culture Shock Festivala, 14. Večerima udaraljkaša u Križevcima i 13. Pinklecfestom, ali i pokretanjem kontinuiranih obrazovnih programa i tribina na temelju odličnog interesa i odaziva posjetitelja na slične aktivnosti projekta SPARK. U planu je također priprema i izdavanje monografije o 20 godina djelovanja Udruge, kako bi se na jednom mjestu dokumentirala kronologija P.O.I.N.T.-ovog aktivizma od osnutka u rujnu 2004. godine do danas.

P.O.I.N.T.-ovci i dalje pozivaju nove članice i članove da im se pridruže u provedbi postojećih i osmišljavanju novih projekata i programa, pogotovo kroz organiziran rad sekcija Udruge – informatičke, komunikacijske, festivalske i kreativne, i to u sjedištu Udruge u Kozmološkom centru, na križevačkoj adresi Trg svetog Florijana 16. Sve aktivnosti u 2024. godini bit će u znaku obilježavanja puna dva desetljeća djelovanja Udruge.